Nie zwlekaj
i już dziś zamów kalendarz na rok 2018
"Wiwat Niepodległa!".
Kalendarz na wyjątkową rocznicę
Świętuj setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości z naszym kalendarzem. Dzięki pokolorowanym fotografiom spojrzysz na historię oczami jej uczestników. Zapraszamy w podróż od przybycia marszałka Józefa Piłsudskiego do Warszawy do kanonizacji Jana Pawła II. Kalendarz będzie nie tylko ozdobą Twojego domu, ale również przypomni o ważnych wydarzeniach i świętach. A dzięki dołączonym naklejkom z łatwością zaznaczysz ważne dla Twojej rodziny daty.

Zamawiając nasz kalendarz będziesz mógł wesprzeć prorodzinne kampanie zmieniające Polskę.
Dlaczego warto zamówić
kalendarz Wiwat Niepodległa?
  • Każdy miesiąc jest zilustrowany pokolorowaną fotografią upamiętniającą ważne wydarzenia z historii Polski oraz fragmentem obrazu mistrza – Jana Matejki.
  • Zawiera wykaz najważniejszych wydarzeń historycznych w każdym tygodniu.
  • To piękny podarunek dla naszych najbliższych.
  • Dzięki ilustracjom i opisom stanowi minilekcję historii
  • Zawiera wykaz najważniejszych świąt rodzinnych w ciągu roku.
Zamawiam kalendarz!
Aby zamówić kalendarz o wartości 10 zł, wypełnij poniższy formularz. Nie wysyłaj pieniędzy. Złożysz datek po otrzymaniu przesyłki.
egzemplarzy kalendarza
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia; przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji; przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez naszą Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Centrum, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
captcha
Polityka prywatności | Polityka cookies | Regulamin serwisu